Tietosuojaseloste

Kirjastokino kunnioittaa palvelussaan vierailevien henkilöiden ja asiakkaidensa yksityisyyttä. Tältä sivulta löydät rekisteriselosteet, tietosuojaperiaatteemme ja sivujemme käyttöehdot.

Tietosuojaperiaatteemme

Keräämme ja käsittelemme vain tarpeellista tietoa ja poistamme vanhentuneet tiedot.

Käytämme henkilötietoja viestinnässä, asiakaspalvelussa ja palveluiden toimittamisessa sekä luvallisen markkinoinnin kohdentamisessa.

Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietoja yrityksen ulkopuolelle.

Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä ja käyttämisestä sekä omista oikeuksistasi löydät alla olevista henkilötietorekisteriselosteista.

Evästeet

Vieraillessasi Kirjastokino palvelussa, tallentaa selaimesi laitteesi kovalevylle automaattisesti evästeitä. Evästeet sisältävät usein nimettömän yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan esimerkiksi selvittää sivuston kävijämääriä, tallentaa sivustolla tehtyjä valintoja, seurata kuinka sivustoa käytetään sekä kohdentaa ja hallita mainontaa. Emme kuitenkaan seuraa yksittäisen kävijän tietoja, vaan tilastoimme kävijätietoja esim. käyttäytymisen ja maantieteellisen sijainnin perusteella. Evästeisiin ei tallennu mitään henkilökohtaisia tietoja. Eväste ei myöskään ole sovellus, eikä sen avulla voi koneeseesi päästä viruksia tai muita haittaohjelmia. 

Evästeiden avulla pyrimme parantamaan käyttökokemusta sivuillamme sekä tuomaan sivuille mainontaa joka käyttäjää kiinnostaa.

Mikäli Kirjastokinon sivuilla vieraileva kävijä ei halua Kirjastokinon edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, voi evästeiden käytön kieltää selaimen asetuksista.

Markkinointirekisteriseloste

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja

 

1. Rekisterinpitäjä

Nordic Content Distribution Oy (Y-tunnus: 0998454-4)

Vanha talvitie 11 A00580 Helsinki

Puh. 010 341 1000

 

 

2. Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

tuki[at]kirjastokino.fi

Vanha talvitie 11 A00580 Helsinki

Puh. 010 341 1000

 

3. Rekisterin nimi

Kirjastokinon markkinointirekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste ja tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen 2 luvun mukaiset yleiset edellytykset.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on viestiä Kirjastokino palvelusta ja uusista sisällöistä.

Tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys tarkoituksen toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus.

 

Tietojen tyypillisimmät käyttöalueet ovat:

palvelujen kehittäminen, suoramarkkinointi, digimarkkinointi ja etämyynti, asiakas- ja mielipidetutkimukset.

Kirjastokino säilyttää vain palvelun toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Tarpeettomaksi muuttuneet tiedot ja tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin kolmansilla osapuolilla, mukaan lukien markkinointi, etämyynti ja markkina- sekä mielipidetutkimukset. Kolmannet osapuolet voivat olla mainostoimistoja, painotaloja tai vastaavia yhteistyökumppaneita, jotka tukevat rekisterin tarkoituksen toteutumista.

Kirjastokinolla on asianmukaiset sopimukset tällaisten kolmansien tahojen kanssa henkilötietojen käsittelyä varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Markkinointirekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

Nimitiedot

Yhteystiedot (sähköposti)

Osoitelähde (mitä kautta osoite on tullut rekisteriin)

Yhteydenottojen historiatiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisterin henkilötietoja kerätään eri kanavien kautta yhteystietonsa Kirjastokinolle antaneista henkilöistä (esim. uutiskirjeen tilaus, kilpailun/arvontakortin täyttäminen).

Välttämättömien tietojen antaminen on edellä mainituissa markkinoinnin vastaanottamisen edellytys.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yritys ei luovuta rekisterissään olevien tietoja ulkopuolisille muihin kuin tässä rekisteriselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi ja lakisääteisten tehtäviensä täyttämiseksi tai oikeuksiensa toteuttamiseksi ilman asianomaisen nimenomaista ja tietoista suostumusta.

Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan käsitellä Kirjastokinon markkinoinnin ja etämyynnin toteuttamiseen osallistuvilla yhteistyökumppaneilla (esim. postitusfirma) tai mahdollista asiakas- tai mielipidetutkimusta varten. Kirjastokinolla on asianmukaiset sopimukset tällaisten kolmansien tahojen kanssa henkilötietojen käsittelyä varten

 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kirjastokino ei luovuta lahjoittaja- ja sidosryhmärekisterissään olevia tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Markkinointirekisteriä ylläpidetään suojatussa järjestelmässä. Järjestelmien tietokannat ja ohjelmistot ovat palveluntuottajan palvelimilla, joihin sisäänpääsy on suojattu käyttäjä- ja salasanasuojauksin.

Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jonka järjestelmä pakottaa vaihtamaan määräajoin. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla lukitaan käyttäjätunnus.

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.

 

10. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa Kirjastokinon rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainittuihin yhteystietoihin. Tarkastusoikeus toteutetaan viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Rekisteriin ei sisälly tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa. Rekisteröity voi esittää tiedon korjaamista milloin tahansa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tietoja voidaan oikaista tai täydentää rekisterinpitäjän toimesta tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista ja vastustaa tietojen käsittelyä.

Kirjastokinon rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Mikäli henkilö ei toivo Kirjastokinolta lainkaan postia tai yhteydenottoja, hän voi kieltää sen ottamalla yhteyttä kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Kirjastokino poistaa tarpeettomat henkilötiedot rekisteristä rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

 

11. Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään toistaiseksi, niin kauan kuin ne ovat tarpeellisia. Tarpeettomaksi muuttuneet tiedot ja tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, hävitetään tietoturvallisesti.